Styrelse

Styrelse Helgöbols tomtägarförening

STYRELSE 2021

Ordförande - vakant 

Kassör - Kerstin Hägg

Sekreterare - Lena Sonnevi

Ledamot - Per Lövfors

Ledamot - Elsa Ridderstedt

Ledamot - 

Suppleant - Göran Thor 

Suppleant -