Om

Om Helgöbols tomtägarförening


Vi är en ideell förening och är belägna mitt på ön Helgö som ligger i Ekerö kommun, strax väster om Stockholm. 

Historik

Året 1950 började AB Tomtcentralen att sälja tomter på Helgö Bol. Inga vägar fanns i området de kom delvis till ett år senare.
1952 Vägen runt Hästkon färdigställdes, Solidusvägen kom till senare. 
Lokaltrafiken - De blå bussarna, som gick väldigt sällan körde mellan Fridhemsplan och Sundby. Man kunde också ta ENA-båt från Stadshuset till Kaggeholms brygga. För att ta sig till Helgö Bol från bryggan fick man då gå över ängen/åkern. Många använde cykel som färdmedel. 
1952 Första bussturen till Helgö kördes den 16 augusti. Då hade man byggt en ny bro över sundet till Helgö som då hette Lillön. 

Helgö Bols husbyggare hade mycket arbete med att röja på tomterna då det växte tät skog med stora granar och tallar. Sammanhållning och gemenskap var god. Kaggeholms gård hjälpte till med arbetshästen Frej att dra timmer och sten. 

Inledningsvis bildades en interimstyrelse som sedan blev föreningstyrelse. Vägar byggdes, brunnar borrades, badstrand ordnades och båtbrygga byggdes. Den långa träbryggan som först byggdes såldes senare till Fornborgens tomtförening.
 
Midsommarfirandet började i liten skala redan 1952. Lekar och fotbollsmatch mellan föräldrar och barn. På kvällen gick man sedan över ängen till dragspelsmusik och dansade vid ångbåtsbryggan på Kaggeholmsgård

1953 byggdes en sommarkiosk på Lurudden. Den stängdes 1966

1955 byggdes snabbköpsaffären i Nyckelby. Innan dess fanns en handelsbod.
 
1959 drogs elektricitet till alla tomtgränser. 

1974 muddrades sundet så att man kunde åka båt runt Helgö.


2013 drogs fiberkabel i området. 

2016 fick Helgö etapp 2 ny detaljplan

2017 utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 
Läs mer om Helgö på Stockholms länsmuseums webbplats

https://stockholmslansmuseum.se/besoksmal/helgo/