Båtplats

OM Bryggor och båtplats


Villkor för båtplats
Endast medlemmar som till fullo betalt föreningens avgifter har rätt till båtplats. Inträdesavgiften betalas i samband med ansökan om båtplats, därefter sker fördelning av plats. Ansök genom att skicka ett meddelande i kontaktsidans formulär.

Uppsägning
Uppsägning av båtplats ska göras skriftligen innan den 31 mars aktuellt år. Därefter förfaller avgiften till betalning. Inträdesavgift återbetalas ej. Vi eventuellt byte av båtplats eller uppsägning av denna ska båtägaren medverka vid flytt av bojsten och förtöjning. Uppsägning genom att skicka ett meddelande i kontaktsidans formulär.

Avgifter 

Finansiering sker genom en årlig avgift och en inträdesavgift som båda baseras på båtstorleken. För enkelhetens skull är två (2) nivåer definierade: 1. Båtstorlek över 4,5 meter, maxvikt 2000 Kg. Årsavgift: 1 000 kr, inträdesavgift (rätt till båtplats) 500 kr. 2. Båtstorlek under 4,5 meter Årsavgift: 200 kr, inträdesavgift (rätt till båtplats) 500 kr.

Bryggorna utmed Solidusvägen